Funktionsprincip fliseldning

En fliseldning fungerar som pelletseldningen styrd av en termostat s. g. s. automatiskt, men det krävs en annan utrustning och tack vare större askhalt i bränslet normalt mera underhåll. Även bränslets logistik skiljer sig p. g. a. större volym.

 

Flisvärme

Flis är inhemsk, ren och förmånlig energi. Flis produceras av avverkningsrester och långved. Flisens betydelse i värmeproduktionen i jorbruks-, industri- och kommunala fastigheter har ökat på ett betydligt sätt. Utöver flis kan stokerbrännare bränna även torv, pellets, briketter och spanmål

Allra bäst lämpar flis sig i värmeanläggningar där bränslet fås från en egen källa och det finns egna resursser att skaffa det fram. Värme kan man även köpa av värme-entreprenörer och- andelslag.

Funktionsprincip

En värmeanläggning kan placeras i en fastighet eller i en värmecontainer, varifrån värme kan fördelas även till flere förbrukställen.

I princip fungerar en flisvärmeanläggning på samma sätt som en pelletsvärmeanläggning; en termostat styr matarskruven p.g.a. värmebehovet. En flisvärmeanläggning kräver dessutom utrymme för en mellanlager av flis eller långved som skall flisas. En flissilo är normalt utrustad med en avlastare med bottenskrapa för att få bränslet till matarskruven. Flis skall ha grövre hanteringsutrustning än pellets och stor brännkammarvolym i pannan tack vare högre fuktighet.

I stokerbrännare kvarstår normalt en pilot låga/glöd under stilleståndsperioder. Tändningen av lågan sker från denna glöd när man börjar mata in mera bränsle till bränhuvudet. Efter långa stilleståndsperioder (t. ex. på sommaren) kan det hända att brännaren skall tändas på nytt manuellt.

Tulimax Bioenergipannor 30-150kW är utrustade med en varmvattenslinga för hushålsvattnet I större anläggningar med 200-1000kW Tulimax Bioenergipannor finns dessa slingor i värmesystemet utanför själva pannan.