Om biobränslen

Användningen av biomassa som bränsle sparar inte bara miljön utan även reda pengar. De fasta biobränslena är klart förmånligare än de fossila eller el. Att förbränna biobränslen förbrukar inte heller nämnvärt elektricitet. Investeringens återbetalningstid är kort tack vare besparingarna i bränslekost-naderna.  Tulimax produkterna är av hög kvalitet och håller verkligen länge. Under sin långa livstid  avkastar de till sina ägare reda pengar.