Jordbruks- och industrifastigheter

Biomassa  är det billigaste möjliga bränslet. Där det finns skogar, är flis det förmånligaste bränslet.  I jordbruk, industri, skolor och andra kommunala verk är det möjligt att göra betydande besparningar i värmekostnader.  För värme-entreprenad är biovärme av centralt värde. I tätorter produceras fjärvärme även med pellets.

 

Tulimax värmepannor

Tulimax värmepannor är konstruerade till att användas med brännare som är avsedda för förbränning av fasta biobränslen. I alla dessa pannor har man tagit hänsyn till de fasta biobränslens särdrag som sotning och askuttagning, ändamålsenlig konvektion med tillräcklig eldyta och tillräckliga, ändamålsenliga, högklassiga materialer.