Tulimax biobränslepannor 30 -1000 kW

STK 30 VARIO och STK 50 VARIO -värmepannorna är tack vare den vertikala tubkonstruktionen effektiva värmeväxlare. Sotnings- och askuttagningsintervallerna är långa. Askuttagning genom en lucka på framsidan. Serviceluckornas hänthet kan bytas. Inbygd varmvattenslinga.STK 80, STK 120 och STK 150 - lämpar sig till alla pellets-, flis- och torvbrännare som finns på marknaden. Brännaren kan monteras på pannans sida eller framme. Dessa pannor har en skild askfundament, så det är möjligt att installera pannan på en askfundament som är inbygd i pannrumsgolvet.

Tack vare den vertikala konstruktionen är pannorna effektiva och servicebehovet litet. Pannorna tillverkas med service luckor och brännaröppning i valbar storlek och på valbar sida. Som standard har pannorna en varmvattenslinga och färdigheten för en slinga till. Service- och askluckornas hänthet kan bytas. I serviceluckan på pannans framsida kan man reservera en färdighet för oljebrännare.


STK 200, STK 250, STK 300, STK 400, STK 500, STK750 och STK1000-pannorna är en robust serie pannor för pellets-, flis- och torvbrännare. Alternativt sido- eller toppsotning.

Pannorna har en mycket bra värmeväxlingsförmåga. Tack vare brännkammarens form kan brännaren placeras antingen på endera sidan eller framme på pannan. Ingen varmvattenslinga kan monteras direkt i pannan. I dessa storlekar producerar man hushållsvatten i en skilld ackumulatortank eller med en värmeväxlare.