Mått och anvisningar

Brännare och panna behöver underhåll och eventuellt någon gång reparering. Standard underhål är lätt att utföra själv, för mera krävande arbeten och rådgivning rekommenderas en yrkesman. Med produkten följer fullständiga bruks- och serviceanvisningar. Här på sidan finns samlade några grundanvisningar, som kan vara till nytta redan då anläggningen planeras.