Villa angläggningar

 

Tulimax- träpelletspannan kan utrustas med s.g.s. alla pelletsbrännare som finns på marknaden. Det finns flere alternativa kombinationer såväl för nybyggen som saneringsprojekt. Tulimax  tillverkas i Finland.

 

 

Pelletsvärmeanläggningen

Pelletsvärmeanläggningen lämpar sig till ett vattenburet värmesystem. I anläggningnen ingår en brännare, en panna, ett bränslehanteringssystem med silo och vid behov en ackumulatortank. Silon finns fabrikstillverkade, men det finns godkända ritningar till silon byggda av plywood.Vid bestämandet av silons storlek skall man ta i beaktande pellets transportsätt och minimi leveranspartins storlek.

Pelletsleveranser

Distributionen av pellets sker såväl via riksomfattande bolag som lokala bränsleleverantörer. Pellets leverars normalt med en tankbil som blåser pellets in i villa tanken. Pellets logistik liknar väldigt långt oljans logistik. Det finns fabriksgjorda bränslebehållare men det finns även godkända ritningar för behållare som kan enkelt byggas av plywood. När man planerar storleken på en s.k. årssilo, skall man ta i beaktande årsförbrukningen och storleken på minimileverans av bulkvara.